Výkonný výbor

Bratislavská únia karate

Logo BUK
Predseda BÚK
Ing. Ján Longa
ul. Nová 542/69, 900 23 Viničné pri Pezinku
tel.d.:033/6476552, tel.r.: 02/50234392, mobil: 0908 173 833
email: jan.longa@gmail.com
Podpredseda BÚK a predseda Rozhodcovskej komisie
Vojtech Jankó
ul. Rajecká 11, 821 07 Bratislava
mobil: 0917 446 986
email: vojtech.janko@gmail.com
Predseda športovo-technickej komisie BÚK
Ľubor Setnický
ul. Červenej armády 571, 900 86 Budmerice
tel.d.:033/644 8691, mobil: 0903 910 905
email: setnicky@elnet.sk
Hospodár BÚK
Neobsadená funkcia
Predseda organizačnej komisie BÚK
Ing. Juraj Tuleja, PhD.
ul. Tehelná 25, 831 03 Bratislava
mobil:0904 086 155
email: tuleja@ba.sanet.sk
Predsedkyňa trénersko-metodickej komisie
PaedDr. Lenka Beňová
Trenčín
mobil: 903 769 454
email: lenkabeno@gmail.com
Predseda revíznej komisie BÚK
Ján Požgay
ul. Holíčska 7, 851 05 Bratislava
mobil:0905 819 083
email: sensei.jano@pobox.sk