O nás

Bratislavská únia karate

Logo BUK

Bratislavská únia karate (ďalej len BÚK) vznikla v roku 1994. Združuje kluby, ktoré sa venujú karate, sídliace na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ale aj kluby z Trenčína, Trnavy a okolia, Serede a Žitného ostrova. Vytvorenie optimálnych podmienok pre tréningovú a súťažnú činnosť detí a mládeže je jedným z hlavných strategických cieľov BÚK.

Pravidelné súťaže, ktoré sú previerkou výkonnosti mladých karatistov, budujú v mladých športovcoch odvahu, ctižiadostivosť a dobrú fyzickú zdatnosť. Pre najlepších otvára BÚK cestu na vrcholné súťaže doma aj v zahraničí ako napr. do Českej republiky, Nemecka, Slovinska, Belgicka a Francúzska. Práve konfrontácia s európskou špičkou, umožnila vychovať mnohých výborných reprezentantov v karate. Odchovanci klubov BÚK vybojovali pre Slovenskú republiku významné úspechy a získali cenné medaily na majstrovstvách sveta a Európy.

Súťažná činnosť, ktorú BÚK organizuje však nie je jedinou, ktorej sa venuje. Nedeliteľnou súčasťou jej práce je školenia a výchova trénerov a rozhodcov. Práve oni sú nenahraditeľným článkom výchovy kvalitných pretekárov. Zvyšovanie stupňov technickej vyspelosti karatistov je zabezpečované vďaka pravidelne organizovaným skúškam priamo v kluboch. Na získanie vyšších stupňov technickej vyspelosti organizuje skúšky rovnako aj výkonný výbor BÚK.

Ing. Ján Longa - predseda výkonného výboru BÚK