Zoznam skúšobných komisárov (2022)

Bratislavská únia karate

Logo BUK
I.A trieda
Ing. Ján Longa /Rapid Bratislava/
Miroslav Ďuďák /Karate klub Ekonóm Trenčín/
Ján Požgay /Karate klub OSA Bratislava/
I.B trieda
Vojtech Jankó /Športový klub Japoka Bratislava/
II.A trieda
PaedDr. Lenka Beňová /Športový klub Real team Trenčín/
Mgr. Katarína Longová, PhD. /Rapid Bratislava/
Ing. Vojtech Polúch /Karate klub ZANSHIN Cífer/
Peter Macinský /Karate klub Medveď Modra/
Mgr. Vladislav Polgár, PhD. /Rapid Bratislava/
II.B trieda
Peter Tuleja /Rapid Bratislava/
Ladislav Varga /Budokan Samaria/
III. trieda
Ing. Pavol Tuleja /Rapid Bratislava/
Jozef Grejták /Karate klub Goju-ryu Nové Mesto nad Váhom/
Milan Užovič /individuálny člen BÚK/
Jaroslava Malchová /Karate klub Torashiro Nitra/
Miroslav Urge /Karate tím NALÍ Budmerice/
Filip Steinhubel /Karate tím NALÍ Budmerice/
Marek Študenc /Karate tím NALÍ Budmerice/
Marián Salák /Karate tím NALÍ Budmerice/
Andrea Pálfy (Halmová) /Karate klub Torashiro Nitra/
Aleš Gruber /Budokan Samaria/
Mgr. Roman Ando /Športový klub Real team Trenčín/
Ľubomír Ivanovič /Karate klub OSA Bratislava/

Materiály SZK týkajúce sa skúšobných komisárov a skúšok na jednotlivé stupne technickej vyspelosti:

      ·  Skúšobný poriadok - Všeobecná časť (20.10.2021)

      ·  Protokol skúšok technickej vyspelosti

      ·  Skúšobný poriadok Goju-ryu (13.9.2021)

      ·  Registračná komisia SZK (STV/DAN)

Aktualizované 21.2.2022