BRATISLAVSKÁ ÚNIA KARATE


OFICIÁLNY PARTNER BÚK

Adresár skúšobných komisárov pre rok 2017

Aktualizované dňa 10.1.2017

 

Ing. Ján Longa    1.A trieda    /Rapid Bratislava/

Miroslav Ďuďák    1.Atrieda    /Karate klub Ekonóm Trenčín/

Ján Požgay    1.A trieda    /Karate klub OSA Bratislava/

Vojtech Jankó    1.B trieda /Športový klub Japoka Bratislava/

Roman Rebro    1.B trieda    /Karate klub Shisei Trnava/

Jozef Rybárik    1.B trieda    /Karate klub KHAN Častá/

PaedDr. Lenka Beňová    2.A trieda    /Športový klub Real team Trenčín/

Mgr. Vladislav Polgár, PhD.    2.A trieda    /Rapid Bratislava/

Dušan Hajmach    2.B trieda    /Karate klub Laugarício Trenčín/

Peter Tuleja    2.B trieda    /Rapid Bratislava/

Ing. Vojtech Poluch    2.B trieda    /Karate klub ZANSHIN Cífer/

Jozef Grejták    2.B trieda    /Karate klub Goju-ryu Nové Mesto nad Váhom/

Milan Užovič    2.B trieda   /individuálny člen BÚK/

JUDr. František Farkaš    3.A trieda    /Karate klub OSA Bratislava/

Jaroslava Malchová     3.A trieda     /Karate klub Torashiro Nitra/

Mgr. Katarína Longová    3.A trieda    /TJ Rapid Bratislava Bratislava/

Ladislav Varga    3.A trieda    /Šamorín/

Marek Rybárik    3.A trieda    /Karate klub KHAN Častá/

Gabriela Setnická    3.A trieda    /Karate tím NALÍ Budmerice/

Ľubor Setnický     3.B trieda     /Karate tím NALÍ Budmerice/

Miroslav Urge    3.B trieda    /Karate tím NALÍ Budmerice/

Filip Steinhubel    3.B trieda    /Karate tím NALÍ Budmerice/

Peter Varga     3.B trieda     /Karafa Do-Jo/

Pavol Prna     3.B trieda     /Karate klub Ekonóm Trenčín/

Marián Salák     3.B trieda     /Karate tím NALÍ Budmerice/

Marek Študenc     3.B trieda     /Karate tím NALÍ Budmerice/

 

Dôležitý materiál SZK týkajúci sa skúšobných komisárov a skúšok na jednotlivé STV:

Skúšobný poriadok - Všeobecná časť schválená VV SZK zo dňa 17.12.2014

Akreditačná a registračná komisia SZK