ŠKOLENIA  A SEMINΑRE:

 

                                                                              

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––--––––––––––––––––––-

Školenie trιnerov III. triedy    

Školenie a nαslednι skϊšky kandidαtov sa uskutoθnili v termνne  8 . - 10. september 2006

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––

Školenie rozhodcov III. a II. triedy

Školenie a nαslednι skϊšky kandidαtov sa uskutoθnili v termνne  8 . - 10. september 2006

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––