BRATISLAVSKÁ ÚNIA KARATE


OFICIÁLNY PARTNER BÚK

Rozhodcovská komisia

Zloženie komisie:

Predseda komisie: Vojtech Jankó, rozhodca 1.triedy

Členovia: Mgr.Vladislav Polgár PhD., Peter Tuleja rozhodcovia 1.triedyZoznam rozhodcov BÚK, ktorí sa aktívne zúčastňujú súťaží SZK:

Vojtech Jankó, rozhodca 1 triedy
Peter Tuleja, rozhodca 1 triedy
Janošová Mirka, rozhodca 3 triedy
Žbodák Miroslav, rozhodca 3 triedy
Semaníková Viktória, rozhodca 3 triedy
Prna Pavol, rozhodca 3 triedy
Ing.Poluch Vojtech, rozhodca 3 triedyDoporučené weblinky: