BRATISLAVSKÁ ÚNIA KARATE


OFICIÁLNY PARTNER BÚK

Adresár klubov a trénerov

TJ Rapid, Bratislava
Ing. Ján Longa
ul. Nová 542/69, 900 23, Viničné pri Pezinku
tel.d.:033/6476552, tel.r.: 02/50234392
mobil: 0908/173833, e-mail

LONGYM, Bratislava 3
Ing. Ján Longa
ul. Nová 542/69, 900 23, Viničné pri Pezinku
tel.d.:033/6476552, tel.r.: 02/50234392
mobil: 0908/173833, e-mail

Karate klub KHAN Častá
Jozef Rybárik
ul. Cintorinská 472, 900 89 Častá
mobil: 0905/663091, tel.d.: 033/6495343
e-mail
web: www.karatecasta.com

Športový klub Japoka Bratislava
Vojtech Jankó
ul. Rajecká 11, 821 07, Bratislava
mobil: 0917/446986, e-mail

Karate klub ZANSHIN Cífer
Ing. Vojtech Poluch
ul. Hlboká 34, 919 43, Cífer
mobil: 0907/707902, e-mail

Karate klub OSA, Bratislava
Ján Požgay
ul. Holíčska 7, 851 05, Bratislava
mobil: 0905/819083, e-mail

Karate klub Laugaricio Trenčín
Dušan Hajmach
ul. Šmidkeho 9/42, 911 08, Trenčín
fax: 032/6529171, mobil: 0911/842244
e-mail

SŠBU, Orechová Potôň
 
ul. Tichá 315, 930 02, Orechová Potôň
tel.d./fax: 031/5543896
mobil: 0901/706454, mobil: 0903/706454, email  

Škola bojových umení v Šamoríne
Attila Horváth
Šamorín
email  

CVČ DDM, Bratislava
PhDr. Július Selecký
ul. Hlinická 3, 831 05, Bratislava
tel.r.: 02/44889179, tel.d.: 02/44885555
mobil: 0905/351411, e-mail

Športový klub Real team Trenčín
PaedDr. Lenka Beňová
ul. Hollého 2, 911 05, Trenčín
mobil: 0903/769454, e-mail

Karate klub Ekonóm Trenčín
Miroslav Ďuďák
ul. Mateja Bela 24, 911 08 Trenčín
mobil: 0905/603068, e-mail

Karate Klub SHISEI Trnava
Roman Rebro
ul. Spartakovská 3, 917 01 Trnava
mobil: 0905/385 635, e-mail

Karate Klub Goju-Ryu Nové Mesto nad Váhom
Jozef Grejták
ul. Tematinská 13, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
mobil: 0918/926451, e-mail

Karate klub Smolenice
Branislav Kobza
Smolenice
mobil: 0907/713553, e-mail
provizórny člen do konania konferencie BÚK

Karate tím NALÍ Budmerice
Gabriela Setnická
Červenej armády 571, 90086 Budmerice
e-mail

Budokan Samaria
Ladislav Varga
Hlavná 12, 931 01 Šamorín
mobil: 0915 525 698, 0905 605 636
e-mail
web: www.budokansamaria.sk