BRATISLAVSKÁ ÚNIA KARATE


OFICIÁLNY PARTNER BÚK

Adresár funkcionárov BÚK

Predseda BÚK
Ing. Ján Longa
ul. Nová 542/69, 900 23, Viničné pri Pezinku
tel.d.:033/6476552, tel.r.: 02/50234392
mobil: 0908/173833, e-mail

Podpredseda BÚK a predseda Rozhodcovskej komisie
Vojtech Jankó
ul. Rajecká 11, 821 07, Bratislava
mobil: 0917/446986, e-mail

Predseda športovo-technickej komisie BÚK
Ľubor Setnický
ul. Červenej armády 571, 900 86, Budmerice
tel.d.:033/6448691, fax: 033/6453422
mobil: 0903/910905, e-mail

Hospodár BÚK
NEOBSADENÁ FUNKCIA

Predseda organizačnej komisie BÚK
Ing. Juraj Tuleja, PhD.
ul. Tehelná 25, 831 03, Bratislava
mobil:0904/086155, e-mail

Predseda trénersko-metodickej komisie, správa webu BÚK
Mgr. Vladislav Polgár, PhD.
Majoránová 13, 821 07 Bratislava
mobil: 0903 688 233 e-mail

Predseda revíznej komisie BÚK
Ján Požgay
ul. Holíčska 7, 851 05, Bratislava
mobil: 0905/819083, e-mail